daman oyunları
daman oyunları

Oyunda özelliklerine göre kahramanınızı seçin ve savaşacağınız alanı belirleyin. Karşınıza çıkan rakibinizi alt edin....

Balıkçı benten oyunu
Balıkçı benten oyunu

Bentenimiz balıkçı rolünde, balık tutmanın keyfini yaşıyor

dansçı kız oyunları
dansçı kız oyunları

dansçı kızımız ile yön tuşlarını kullanarak dans yapıyoruz.

Reklamlar
satranç oyna

satranç oynamak dünyanın en zevkli oyunlarındandır. satranç oyunun tarihçesi hakkında kısa bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. "Satranç kelimesi Hintçe "Sandregn" den gelir.Satranca, İngilizce’de "Chess check patterns", Fransızca’da "Echecs" denir. Eski yazıtlar arasında satranca rastlanmaktadır. MÖ.3000 yıllarında satranç gibi bir oyunun Mısır ve Hindistan'da oynanıldığı sanılmaktadır. 1913 yılında Murret' in yazdığı satranç tarihinde, bu o yunun 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını belirtmektedir. Yapılan araştırmalara ve ele geçen yazıtlara göre, satranç 600 yıllarında Hindistan'dan İran'a geçmiştir. Bazı belgelere göre, Arap tüccarlarla batıya taşınan satrancın orta çağda, özellikle 11.yy' dan [1]16.yy' a kadar Türkler ve Araplar tarafından iyi oynandığı bilinmektedir. Bunu kanıtlayan en güzel örnek de, Harun-ür-Reşit' in Charlemange' a hediye ettiği satranç takımıdır.Bazı söylentilere göre de satranç "Sat-Ran-Çu" adıyla Çin'de bulunmuştur. Bazı belgeler bu söylentiyi doğrulamaktadır. İran tarihçilerinden Firdevsi' nin Şeyhnamesi' nde anlattığına göre, İran Şahı Hüsrev' in Hint yöneticileriyle birbirlerine gönderdikleri armağanlar arasında satranca ait resimler de vardır. Bazı belgeler, satrancı bir Brahman'ın bulduğunu ve Şah' a armağan ettiğini göstermektedir. Şah, buna karşılık Brahman'a "Ne istediğin varsa kabul edeceğim der. Brahman da, Şah' tan 64 kareli satranç tahtasının ilk karesine bir, ikinci karesine iki, üçüncü karesine dört, yani her kareye bir öncekinin iki katı buğday koyarak doldurmasını ister. Şah, Brahman'ın alçak gönüllülüğüne hayran kalarak isteğinin yerine getirilmesini emreder. Brahman'ın isteği yerine getirilmeye başlanırken ülkedeki buğdayların yetmeyeceği anlaşılır. O zaman yapılan hesaplar sonunda, Brahman'ın Şah' tan 18.446.744.373.709.551.616 tane buğday istediği ortaya çıkar. Bu kadar buğdayı yetiştirmek için, dünyanın 64 misli büyüklüğünde bir kara parçasına gereksinim olduğunu görülünce, Şah Brahman'ı tebrik eder ve karşısında ne denli güçsüz olduğunu anlar. Bazı tarihçiler, satrancın Truva'nın kuşatılması sırasında Palamedes'in bulduğunu söylerler. Ancak ,bu iddia bugüne dek ne Yunanlılarca benimsenmiş, ne de bu konuda bir yazıt vardır.Yukarda belirtildiği gibi, satrancın adı Hintçe’den gelir. Anlamı, 4 cins figürün, 4 ayrı silahla sunulmasıdır. Bu 4 figür konusunda çok değişik yorumlar vardır. Bazılarına göre, 4 figür "Hava, ateş, toprak ve suyu, bir kısmına göre de, "Yaz, kış, ilkbahar ve sonbaharı yansıtır. Burada, en kuvvetli taş olan vezir ateşi ve bilginleri, kale toprağı, fil havayı, şah evreni temsil eder. Bu benzetmeler 4 taşın geometrik şekillerinden esinlenerek söylenmektedir. Bazı belgelere göre ise, bu oyunun yapısı o zamanki Hint ordusuna benzerdi. Hint ordusu, 4 kısımdan oluşuyordu. Filler, atlar, savaş arabaları ve yayalar. Sanskritçe'de 4 demek olan 'çatur' ile kısım anlamına gelen ‘anga’ sözcükleri birleştirilerek bu oyuna ‘Çaturanga’ adı verildi. Münihli kültür tarihçisi Renate Syed’ e göre, satranç eski oyunlardan değil, savaş taktiklerinden gelişmişti. Sanskritçe ismi ‘Çaturanga’ da buradan geliyordu zaten. Yani satranç aslında oyun değil savaş stratejileri ve taktik geliştirme yöntemiydi. “Satranç oyunu, figürleri ve hareketleriyle gerçekten de Hint ordusundaki savaş kurallarını andırıyor. Oyun tahtası üzerinde de köylüler (piyonlar) önde saldırıyor. Satranç tahtasının bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak gidebilen kalenin hareketi, savaş arabasının manevrasını yansıtırken atın L şeklindeki hamlesi de süvari birliklerinin düşmanı usta bir şeklide kıstırma taktiğine dayanıyor. Ordudaki kurallara göre kral önündeki piyade birliklerince korunarak arka sıradan ağır adımlarla ilerlemekteydi.”1" Kaynakça: http://www.bilgidergisi.com/genel-kultur/50-genel-kultur/257-satranc-tarihi

Kategori: Pepe Yetenek Oyunları

Toplam Oynama: 2,277

Puan: 3.00

Reklamlar
Yorumlar: